>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

Trening MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
Terapia poznawcza oparta na Uważności to ośmiotygodniowy trening, którego celem jest umożliwienie uczestnikom lepszego radzenia sobie z trudnymi emocjami, uwolnienia się od nawrotów stanów depresyjnych oraz napadów paniki.

Trening skierowany jest do osób:

  • które doświadczają obniżonego nastroju
  • które chorowały na depresję
  • które przeżywają nawracające i natrętne negatywne myśli
  • które przeżywają trudne emocje
  • które doświadczyły ataków paniki, żyją w lęku przed pojawieniem się kolejnych
  • którym towarzyszy lęk, a sprawy codzienne zaczynają przytłaczać.

Dlaczego rozwijanie umiejętności bycia uważnym wspomaga zapobieganie nawrotom depresji czy zaburzeń lękowych?

Na co dzień wiele czynności robimy nawykowo, nie poświęcając im uwagi. Umiejętność nauczenia się czynności tak dobrze, aby wykonywanie jej nie wymagało świadomej kontroli, jest bardzo dla nas korzystna. Dzięki niej możemy więcej uwagi przekierować na coś innego. Na przykład zmywając naczynia możemy zaplanować sobie dzień. Jadąc samochodem możemy patrzeć na znaki drogowe, pilnować właściwej trasy czy rozmawiać z pasażerami. Itp.
Jednak w niektórych sytuacjach reagowanie nawykowe, bez włączenia refleksji i uważności, przynosi szkody i cierpienie. Gdy zachowamy się impulsywnie, możemy zranić kogoś i potem tego żałować. Czasem nawykowe reakcje powodują, że nie wysłuchamy do końca tego, co inni do nas mówią, przerywamy im, wycofujemy się, nie chronimy siebie, rezygnujemy z siebie itp. Przykłady można mnożyć.
Czasem takie utrwalone nawyki mogą być elementem depresji lub zaburzeń lękowych. Na przykład pełne lęku myśli o tym, co złego może się zdarzyć w przyszłości. Bądź przerażające nas myśli, których tak się boimy, że staramy się je odczarować wykonując jakąś czynność. Albo ciągłe powracanie myślami do przeszłych wydarzeń i tworzenie scenariuszy, jak mogłabym się zachować lepiej. Itp. To są myśli pojawiające się nawykowo i często mamy poczucie, że nie podlegają naszej kontroli.
Umiejętność uważności polega na świadomym kierowaniu uwagi. Uczymy się kierować uwagę na myśli, obserwować jak się pojawiają i mijają. Sprawdzać, jaki efekt w nas wywołują. Obserwować, do jakiego działania nas motywują. Uczymy się badać uwagą ciało i obserwować reakcje pojawiające się w ciele, tak subtelne, że bez tej umiejętności ich sobie nie uświadamiamy. Uczymy się też rozpoznawać pojawiające się emocje i je rozumieć. To proces, który wymaga czasu i częstych ćwiczeń, aby ta umiejętność stała się dla nas nawykiem. Korzystnym nawykiem.
Dzięki umiejętności obserwowania wrażeń pojawiających się w ciele, naszych myśli i emocji zaczynamy coraz lepiej rozumieć siebie i swoje zachowania. Uczymy się również rozumieć i rozpoznawać wczesne symptomy rozpoczynającej się w nas depresji czy pojawiającego się lęku. Uczymy się im zapobiegać.
Przy okazji zmienia się nasze nastawienie do samych siebie. Od pełnego lęku lub złości podejścia krytycznego lub negatywnego myślenia na swój temat, zaczynamy traktować siebie z życzliwością i zrozumieniem. To nastawienie także zapobiega pogłębianiu się smutku i lęku. Wzrasta poczucie bezpieczeństwa.
Dzięki korzystaniu z umiejętności bycia uważnym, lepiej rozumiemy to, co się w nas dzieje i lepiej sobie z tym radzimy. Stajemy się wobec siebie życzliwsi. Zaczynamy doceniać drobne radości. Częściej widzimy powody, by cieszyć się życiem, sobą, przyjaciółmi itp. Nastrój pozytywny pojawia się częściej wypychając smutek, poczucie bycia nieszczęśliwym, bezradność, zmęczenie i lęk.

Prowadząca: Anita Komorzycka – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel MBSR oraz nauczyciel MBCT w trakcie procesu certyfikacji. Od kilku lat pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych i depresyjnych na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego i prowadzi specjalnie przystosowany dla tych pacjentów Trening Uważności oparty na programach MBSR i MBCT. W Ośrodku Perspektywy prowadzi również psychoterapię indywidualną dorosłych.

W trakcie ośmiotygodniowych kursów (i podczas słuchania w domu nagrań) uczestnicy uczą się techniki Mindfulness. Uczestnicy Programu uczą się pozostawania w teraźniejszości, bez rozmyślania o przeszłości i martwienia się o przyszłość. Uczestnik po każdej sesji otrzymuje materiały dydaktyczne oraz dźwiękowe nagrania do samodzielnego praktykowania w domu.

Wykorzystując tę wiedzę uczestnik:

  • zmienia nastawienie do swoich emocji, myśli i doznań cielesnych
  • uczy się i utrwala nowe nawyki reagowania zamiast tych, które dotychczas powodowały cierpienie
  • poprzez wprowadzenie nowych, zdrowych nawyków do codziennego życia jest w stanie odpowiednio wcześnie rozpoznać u siebie symptomy nawrotu depresji i już na wczesnym etapie skutecznie je wyeliminować.
Harmonogram treningów:

Każdy uczestnik ma prawo do dwóch indywidualnych spotkań z prowadzącą.

Pierwsze spotkanie, konieczne by rozpocząć trening, polega na zapoznaniu uczestnika z informacjami dotyczącymi treningu i zebranie przez prowadzącą wywiadu potrzebnego do zakwalifikowania uczestnika. Drugie spotkanie po zakończeniu treningu jest opcjonalne (uczestnik może z niego zrezygnować), będzie miało na celu omówienie doświadczeń z treningu.

Przeczytaj więcej o metodzie:
Program MBCT powstał w latach 90tych XX wieku jako rezultat poszukiwań skutecznej metody zapobiegania nawrotom depresji. Opiera się na założeniach poznawczo-behawioralnego rozumienia mechanizmu nawrotów depresji. Dzięki wykorzystaniu praktyk medytacyjnych wywiedzionych z programu MBSR, uczestnik zdobywa wiedzę i praktyczne zrozumienie funkcjonowania własnego umysłu.
Psychologowie John Teasdale, Mark Williams i Zindel Segal zainteresowali się zastosowaniem uważności w zapobieganiu nawrotom depresji i opracowali 8 tygodniowy program MBCT. Skuteczność tego programu została poddana gruntownym badaniom i potwierdzona. Badania wykazały, że umiejętność uważności (Mindfulness) wzmacnia sieci neuronalne w mózgu, odpowiedzialne za regulowanie emocji i wpływające na zmniejszenie aktywności ciała migdałowatego, które jest częścią systemu walki-ucieczki – czyli nawykowej reakcji na stres. Udowodniono, że dla uzyskania trwałych i pozytywnych zmian w sieciach neuronalnych mózgu wystarczy praktykowanie ćwiczeń uważności przez 8 tygodni – to czas trwania treningu.

Trening MBCT jest treningiem grupowym, ale nie jest terapią grupową.

Koszt: 950 zł.

Zapisy: osoby zainteresowane uczestniczeniem w treningu MBCT prosimy o kontakt telefoniczny
536 000 566 lub mailowy kontakt@perspektywy.waw.pl w celu umówienia się na rozmowę wstępną z prowadzącą trening Anitą Komorzycką.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566