>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

Anita Komorzycka

psychoterapia osób dorosłych
treningi uważności MBCT i MBSR

anita 450x583 232x300

„Ciekawym paradoksem jest to, że akceptując się po prostu takim jakim jestem, staję się zdolny do zmiany samego siebie.”

Kwalifikacje:

Magister psychologii, psychoterapeuta po ukończeniu 4-letniego szkolenia w Ośrodku Intra w Warszawie, coach po ukończeniu Podyplomowego Studium Coachingu prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji, Certyfikowany Nauczyciel MBSR (redukcji stresu oparty na uważności) i Nauczyciel MBCT (zapobieganie nawrotom depresji, zaburzeń lękowych oparte na uważności) w trakcie procesu certyfikacji.

Specjalizacja:

  • Pracuję z osobami które:cierpią z powodu depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaburzeń lękowych
  • mają obniżone poczucie własnej wartości, trudności z akceptowaniem samych siebie i z byciem akceptowanymi przez ważne osoby w życiu
  • zmagają się z konsekwencjami doświadczeń traumatycznych i trudnych wydarzeń życiowych
  • doświadczają kryzysu w życiu, trudnej zmiany, np. przejście na emeryturę, wyprowadzenie się dzieci z domu, zostanie babcią/dziadkiem, rozwód, wdowieństwo itp.

Pracuję w nurcie humanistycznym łącząc podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze (CBT) i doświadczeniowe skoncentrowane na emocjach (EFT, Greenberga). W myśleniu o osobie, z którą pracuję łączę podejście systemowe z aktualną wiedzą neurokogniwistyczną o tym, w jaki sposób funkcjonuje mózg. Lubię stosować psychoedukację wychodząc z założenia, że poszerzanie wiedzy sprzyja lepszemu rozumieniu siebie i obniża poziom lęku. Kieruję się głębokim przekonaniem, że  w każdym człowieku jest siła, moc i potencjał – w związku z tym wspólnie z osobą, z którą pracuję terapeutycznie, szukam w niej zasobów i mocnych stron, jednocześnie mając szacunek dla jej decyzji osobistej odnośnie podejmowania wyzwań i wprowadzania zmian w swoim życiu.
Od listopada 2011 roku pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Depresji, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz zajęcia psychoedukacyjne.
Prywatnie jestem żoną, mamą, babcią. Od roku 1996 praktykuję San Feng Tai Chi.

Przyjmuję w:

WT 10:00 – 13:00, 15:00-19:00
ŚR 10:00 – 13:00, 15:00-19:00
CZ 10:00 – 13:00, 15:00-19:00

 

Zapisz się na wizytę:

11 + 6 =

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566