>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

pychoterapia indywidualna 300x225

Psychoterapia indywidualna

 

Konsultacje psychologiczne to spotkania służące rozeznaniu problemu, z którym się zgłaszasz. Często po nich rozpoczyna się psychoterapia. Bywa też tak, że podczas konsultacji udzielana jest pomoc psychologiczna, która zaspokaja potrzeby osoby zgłaszającej się.
Na konsultacje psychologiczne możesz zgłosić się z KAŻDYM problemem, zapytaniem.

Psychoterapia to cykl spotkań służących pokonaniu trudności, kryzysu lub choroby. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest spotkaniami konsultacyjnymi z psychologiem psychoterapeutą. Prowadzimy terapię krótko- oraz długoterminową. Na początku procesu psychoterapii ustalane są cele, jakie chce osiągnąć osoba zgłaszająca się. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Sesja trwa 50 minut.
Oferowana w naszym ośrodku pomoc to profesjonalna i skuteczna psychoterapia. Każdy z psychoterapeutów ukończył magisterskie studia psychologiczne, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne oraz liczne szkolenia krótkoterminowe.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy psychoterapeutycznej, jeśli:

  • otrzymałeś diagnozę od lekarza psychiatry, np. depresji, zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych, zaburzeń afektywnych
  • przeżywasz nadmierny stresczujesz się bezradny, niezdolny do poradzenia sobie z daną sytuacją, masz trudności w podejmowaniu decyzji, kłopoty z koncentracją, zapominasz o planach i obowiązkach, przeżywasz nadmierne napięcie, rozdrażnienie, łatwo popadasz w roztargnienie
  • masz problemy w relacjach z bliskimi – popadasz w konflikty, czujesz się niezrozumiany, obserwujesz u siebie określone niepożądane wzorce zachowań, reagujesz nadmiarowo
  • przeżywasz kryzys w życiu – utratę bliskiej osoby, stratę pracy, śmierć lub choroba w rodzinie
  • cierpisz na dolegliwości somatyczne, np. bóle głowy, bezsenność, koszmary
  • dążysz do pogłębienia wiedzy o sobie i samoświadomości.

Psychoterapia to skuteczna forma pomocy psychologicznej.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566