Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

TERAPIA RODZINNA

 

Terapia rodzinna to spotkania ze wszystkimi członkami rodziny. Nawet gdy problem zdaje się dotyczyć tylko jednej osoby, zwykle wpływa on na funkcjonowanie całej rodziny, a wszyscy jej członkowie są nim dotknięci.

Więzy i schematy w rodzinach są silne – tym trudniej je zrozumieć, gdy nie są dostrzegalne, czytelne. To co oczywiste, na wierzchu, często kryje mniej świadome mechanizmy. Doświadczony terapeuta pomaga je dostrzec, zrozumieć i tak, jak to możliwe rozwiązać.

Rodzina w terapii jest wspierana, by osiągnąć taki pożądany stan, który jest wystarczająco komfortowy dla wszystkich jej członków. Nasi doświadczeni psychoterapeuci przekonani o siłach tkwiących w rodzinie jako całości, w prowadzeniu terapii opierają się na jej zasobach.

Zapraszamy rodziny, w których:

  • u dziecka pojawiły się niepokojące objawy chorobowe – np. zachowania kompulsywne, napady paniki, podwyższony poziom lęku, obniżony nastrój, nieradzenie sobie z emocjami, zaburzenia odżywiania, zaburzenia snu
  • nastolatek zaczyna zachowywać się w niepokojący sposób – wagaruje, zmienia środowisko, kradnie
  • zachowanie dziecka zmieniło się w niezrozumiały sposób – występują zaburzenia zachowania, trudności w szkole, kłopoty z rówieśnikami
  • występują trudności z komunikacją pomiędzy członkami rodziny.

Terapię rodzinną w Ośrodku prowadzą Anna Knigawka oraz Anna Skłodowska

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Zbawiciela
Tel: 536 000 566