>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

asperger 1 300x225

Funkcjonowanie z zespołem Aspergera

Zespół Aspergera należy do tzw. całościowych zaburzeń rozwojowych. Najczęściej jest rozpoznawany w młodszym wieku szkolnym, ale niektórzy funkcjonują bez diagnozy do wieku nastoletniego, a czasem – do dorosłości.
Niektóre trudności osób z zespołem Aspergera, to:
• trudna do zrozumienia izolacja społeczna
• dziwne poczucie odmienności, niedopasowania i niezrozumienia
• trudne do wyjaśnienia konflikty w miejscu pracy, szkole i w bliskich związkach
• wzmożony lęk w sytuacjach nieprzewidywalnych i niezaplanowanych
• niepewność co do swojej tożsamości (kim jestem? co lubię? czego chcę?)
• problemy w organizacji czasu pracy i czasu wolnego
• trudne do opisania problemy z pamięcią (wybiórcza, niekompletna pamięć)
• poczucie zagrożenia w sytuacjach społecznych, itp.

Problemy te mogą być szczególnie nasilone u osób w wieku nastoletnim, kiedy poczucie tożsamości, przynależności grupowej i potrzeba społecznej akceptacji zaczynają się właśnie kształtować.
Psychoterapia nastolatków i osób dorosłych z zespołem Aspergera powinna rozpocząć się jak najwcześniej, najlepiej od razu po uzyskaniu rozpoznania od lekarza psychiatry.
Psychoterapia osoby z zespołem Aspergera pozwala:
• zapobiec poważniejszym problemom psychicznym – np. jak depresja, stany lękowe
• zapobiec trudnościom społecznym – np. częstym kłótniom, niezrozumiałym nieporozumieniom z innymi, niewywiązywaniu się z umów, utracie pracy
• nawiązywać bardziej czytelne, adekwatne do sytuacji kontakty społeczne
• lepiej rozumieć reakcje i zachowania innych
• uczy umiejętności życiowych potrzebnych do samodzielnego i sprawnego funkcjonowania
• psychoedukuje – wyjaśnia, czym jest zespół Aspergera oraz jak wpływa na życie danej osoby.

Funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera może być niezwykle różnorodne, jednak nie oznacza choroby, ani uszkodzenia mózgu. Nietypowy sposób widzenia świata u osób z zespołem Aspergera nie jest gorszy od typowego, wymaga jednak pracy terapeutycznej. Zadaniem osoby z ZA jest dobrze zrozumieć siebie i zaakceptować swój wyjątkowy umysł, a następnie nauczyć się do sprawnie obsługiwać w trudnym świecie „neurotypowców”.

Przeczytaj artykuł o zespole Aspergera

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566