free web software

Neuropsycholog


Neuropsycholog przeprowadza diagnozę:
  • u osób doświadczających trudności z pamięcią i koncentracją uwagi w codziennym funkcjonowaniu
  • u pacjentów z podejrzeniem procesu otępiennego np. w chorobie Alzheimera
  • w innych chorobach neurologicznych, internistycznych i psychiatrycznych przebiegających z zaburzeniami poznawczymi.
Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje ocenę procesów poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne, zdolność planowania i kontroli zachowania, za pomocą odpowiednich testów i zadań klinicznych.

Po zakończeniu badań diagnostycznych w uzasadnionych przypadkach neuropsycholog proponuje pacjentom rehabilitację neuropsychologiczną. Jest to trening i indywidulanie dobrane ćwiczenia zaburzonych funkcji poznawczych prowadzone u pacjentów w szczególności po:
  • udarach mózgu
  • operacjach neurochirurgicznych
  • urazach czaszkowo-mózgowych (np. w wyniku wypadku komunikacyjnego)
W ramach rehabilitacji neuropsycholog zajmuje się m. in. terapią dysfunkcji językowych u osób z afazją.
Oddziaływania rehabilitacyjne obejmują także pomoc psychologiczną w radzeniu sobie z sytuacją choroby i jej następstwami.

Więcej: Anna Michalska


Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566