web page builder

Anna Michalska

specjalista psycholog kliniczny
psychoonkolog
neuropsycholog
- diagnostyka i rehabilitacja neuropsychologiczna

Mobirise

"Nie pytaj, jaką chorobę ma dany człowiek - zapytaj raczej, jakiego człowieka ma dana choroba" William Osler

Kwalifikacje:
magister psychologii, absolwentka 4-letnich podyplomowych studiów specjalizacyjnych w dziedzinie psychologii klinicznej z podspecjalnością z neuropsychologii klinicznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, studiów podyplomowych z psychoonkologii na Uniwersytecie SWPS.
Aktualnie w trakcie studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie behawioralno-poznawczym.

Specjalizacja :
Moje zainteresowania zawodowe skupione są wokół neuropsychologii klinicznej – dziedziny, która bada związek funkcjonowania mózgu z zachowaniem człowieka. Zajmuję się diagnostyką i rehabilitacją neuropsychologiczną.

Diagnozę najczęściej przeprowadzam:
  • u osób doświadczających trudności z pamięcią i koncentracją uwagi w codziennym funkcjonowaniu
  • u pacjentów z podejrzeniem procesu otępiennego np. w chorobie Alzheimera
  • w innych chorobach neurologicznych, internistycznych i psychiatrycznych przebiegających z zaburzeniami poznawczymi.
Diagnoza neuropsychologiczna obejmuje ocenę procesów poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, funkcje językowe, wzrokowo-przestrzenne, zdolność planowania i kontroli zachowania, za pomocą odpowiednich testów i zadań klinicznych.
Po zakończeniu badań diagnostycznych w uzasadnionych przypadkach proponuję pacjentom rehabilitację neuropsychologiczną. Jest to trening i indywidulanie dobrane ćwiczenia zaburzonych funkcji poznawczych prowadzone u pacjentów w szczególności po:
  • udarach mózgu
  • operacjach neurochirurgicznych
  • urazach czaszkowo-mózgowych (np. w wyniku wypadku komunikacyjnego)
W ramach rehabilitacji zajmuję się m. in. terapią dysfunkcji językowych u osób z afazją.
Oddziaływania rehabilitacyjne obejmują także pomoc psychologiczną w radzeniu sobie z sytuacją choroby i jej następstwami.

Przyjmuję w:

Piątek
Sobota

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566