make a website

Indywidualnie • konsultacje psychologiczne
 • psychoterapia
 • grupa psychoterapeutyczna
 • warsztaty rozwoju osobistego
 • trening uważności Mindfulness MBSR i MBCT

Konsultacje psychologiczne – to jedno lub dwa spotkania służące rozeznaniu problemu, z którym się zgłaszasz. Często po nich rozpoczyna się psychoterapia. Bywa też tak, że podczas konsultacji udzielana jest pomoc psychologiczna, która zaspokaja potrzeby osoby zgłaszającej się. Na konsultacje psychologiczne możesz zgłosić się z każdym problemem, zapytaniem.

Psychoterapia – w ośrodku prowadzona jest terapia młodzieży i osób dorosłych. Psychoterapia dla młodzieży poprzedzona jest spotkaniami z rodzicami. Na początku psychoterapii ustalane są cele, jakie chce osiągnąć osoba zgłaszająca się. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Długość terapii zależy od kilku czynników.

Artykuł „Od czego zależy długość terapii”

Warsztaty rozwoju osobistego – rozwój osobisty w naszym ośrodku rozumiany jest holistycznie. Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany poszerzeniem świadomości swojego umysłu i ciała – sprawdź naszą ofertę w zakładce Warsztaty.
Osobom pragnącym głębiej, z większym zrozumieniem doświadczyć swoich myśli i emocji proponujemy trening uważności. Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzonymi technikami pracy z ciałem – zapoznaj się z Masażem Dotyk Motyla dr Evy Reich.
Chcesz swój rozwój osobisty oprzeć na poszerzeniu kompetencji rodzicielskich, interesuje Cię poszerzenie wiedzy i technik w roli rodzica – sprawdź, co proponujemy w zakładce warsztatów dla rodziców.

Psychoterapia młodzieży - czas, w którym wchodzimy w dorosłość jest wyjątkowy. Nierzadko wiążę się z rozmaitymi zawirowaniami. Mogą przybierać one formę objawów, które opisujemy językiem psychologicznym lub medycznym, jak też rozgrywać się na płaszczyźnie, by tak rzec, egzystencjalnej, charakteryzującej się poszukiwaniami, wątpliwościami, dialogiem z autorytetem w każdej postaci (szkoła, rodzice, społeczeństwo jako ogół reprezentujący określone wartości), testowaniem siebie – swoich granic i możliwości.
Emocjonalność w wieku nastoletnim niewątpliwie ma swoją specyfikę. Przeżywa się intensywnie, wchodząc w balans pomiędzy pragnieniem bliskości a potrzebą bycia niezależnym (rodzice, partner), odkrywając siebie – próbując oddzielić własne pragnienia i wartości, od tych, które zdają się być presją z zewnątrz.  Jednakże konstruowanie własnego, niezależnego świata, doświadczanie bliskości, miłości i seksu, budowanie poczucia własnej wartości stają się motywami uniwersalnymi, przechodząc płynnie w okres dorosłości. Dylematy, które rodzą, są niezwykle ważne a sposób ich podjęcia determinuje samopoczucie: poprzez wiek dorastania po pełną dojrzałość.
Jako doświadczony psychoterapeuta z Wrocławia zapraszam do kontaktu młode osoby z tego miasta, które mają potrzebę podzielić się swoimi trudnościami, wątpliwościami w zakresie m.in.:

 • relacji z rodzicami, związków, kontaktów z nauczycielami i rówieśnikami
 • swojej ścieżki życiowej – ważnych decyzji, realizacji pragnień
 • problemów z nauką
 • zaburzeń odżywiania
 • dolegliwości somatycznych w których trudno o medyczne uzasadnienie
 • niezrozumiałych, niepokojących stanów emocjonalnych
 • objawów depresyjnych (przygnębienie, niskie poczucie wartości, poczucie „wycięcia” z rzeczywistości, brak energii i motywacji, problemy ze snem, myśli o samobójstwie)
 • odczuwania lęku dot. choćby nauczycieli, sytuacji występowania na forum lub też lęku towarzyszącego własnym myślom, odczuciom, niezrozumiałych napadów lęku
 • problemów o charakterze obsesyjnym (niejako przymusowe powtarzanie określonych czynności, „myślenie niechcianych myśli” wprawiające w niepokój, „monitorowanie” swoich odczuć, stanów emocjonalnych lub nadmierna koncentracja na doznaniach płynących z ciała
 • stanów napięcia, samookaleczania się lub innych autodestrukcyjnych aktywności
Pierwsze spotkanie zawsze ma charakter konsultacji, nie musi prowadzić do podjęcia decyzji o psychoterapii, jest po prostu okazją do rozmowy o Tobie w sprzyjających, neutralnych warunkach. W sytuacji, kiedy uznasz, że potrzebujesz zaangażować się w stały kontakt, nie określam sztywno czasu trwania naszej relacji.
W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na psychoterapię muszą zawsze wyrazić rodzice.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566