free web software

Rodzice

W trosce o szeroki i satysfakcjonujący rozwój własny i relacji z bliskimi proponujemy

Z PERSPEKTYWY RODZICÓW następujące formy pomocy:

 • psychoedukacja
 • konsultacje wychowawcze
 • terapia rodzinna
 • warsztaty dla mam w ciąży
 • warsztaty dla rodziców

Służymy rodzicom w rozumieniu trudności w relacjach z dziećmi.

Psychoedukacja opiera się na dostarczeniu rodzicowi wystraczającej wiedzy, tak by mógł:
 • rozumieć rozwój swojego dziecka bez względu na jego wiek (niemowlę, przedszkolak, nastolatek)
 • rozumieć zachowanie dziecka
 • wspierać dziecko w zdobywaniu umiejętności odpowiednich do wieku, przechodzeniu do kolejnych etapów rozwoju
 • odpowiednio reagować na trudne zachowania dziecka
 • budować kontakt i porozumienie prowadzące do obopólnej satysfakcji.
Psychoedukacja zmniejsza napięcia rosnące w rodzinie, korzystnie wpływa na budowanie więzi. Daje rodzicowi poczucie kompetencji, spokoju i rozumienia.

Warsztaty są grupową (do 12 osób) formą doskonalenia kompetencji wychowawczych. Na umiejętności rodzicielskie patrzymy z różnych perspektyw – np. z perspektywy problemu rozwojowego dziecka przedszkolnego, perspektywy dojrzewającego nastolatka, perspektywy trudności rodzica. Proponowane w naszym Ośrodku warsztaty są programami autorskimi opracowanymi przez doświadczonych praktyków na podstawie wieloletniej pracy psychologicznej z rodzicami w różnych środowiskach. Cieszą się popularnością, a ich uczestnicy chętnie zapisują się na kolejne.

Na konsultacje wychowawcze zapraszamy rodziców z każdym problemem, jaki się pojawia w ich rodzinie. Spotkania odbywają się bez dziecka.

Jeżeli Twoje dziecko (niezależnie od wieku):
 • odmawia wykonywania poleceń i współpracy
 • przejawia lekceważący stosunek wobec dorosłych 
 • łamie ustalone zasady
 • próbuje wymuszania i szantażowania
lub przejawia inne zachowania, które niepokoją, zapraszamy do konsultacji problemu z psychologiem w celu uzyskania porady i zaplanowania dalszej formy pomocy.
Terapia rodzinna to spotkania ze wszystkimi członkami rodziny. Nawet gdy problem zdaje się dotyczyć tylko jednej osoby, wpływa on na funkcjonowanie całej rodziny, a wszyscy jej członkowie są nim dotknięci. Więzy i schematy w rodzinach są silne - tym trudniej jest je zrozumieć, gdy nie są dostrzegalne, czytelne. To co oczywiste, na wierzchu, często kryje mniej świadome mechanizmy.
Nasi terapeuci pomagają je dostrzec, zrozumieć i tak, jak to możliwe, rozwiązać. Rodzina jest wspierana, by osiągnąć taki pożądany stan, który jest wystarczająco komofortowy dla wszystkich jej członków. Nasi psychoterapeuci przekonani o siłach tkwiących w rodzinie jako całości, w terapii opierają się na jej zasobach.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566