bootstrap builder

Anna Knigawka

psychoterapia dorosłych
terapia par, terapia rodzin

perspektywy

"Ludzie mogą przychodzić mi z pomocą w konkretnych sprawach, ale nikt nie może wziąć fundamentalnej odpowiedzialności za moje istnienie, podobnie jak nikt nie może za mnie oddychać ani spełniać innych życiowych funkcji takich jak zdobywanie poczucia własnej wartości, skuteczności czy szacunku do siebie" - autor nieznany

psychoterapia indywidualna dorosłych, par i małżeństw, systemowa terapia rodzinna 

Kwalifikacje:

Magister psychologii, psychoterapeuta po ukończeniu 4-letniego szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, rocznego Kursu Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Intra oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła też szkolenie z terapii uzależnień.

Specjalizacja :
Pracuję z osobami, których dotyczą:

  • problemy w relacjach rodzinnych napięcia w relacjach społecznych, zawodowych
  • przemoc w rodzinie
  • kryzysy rozwojowe w kolejnych etapach życia, podejmowanie nowych ról życiowych i przechodzenie do kolejnych faz życia - trudności w adaptacji, niemożność wykonywania nowych zadań
  • poszukiwanie swojej tożsamości, poczucia własnej wartości
  • depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania
  • żałoba, przeżycia traumatyczne (wypadek, choroba, nagła utrata pracy)
  • choroby psychosomatyczne, dolegliwości związane ze stresem.
Pracuję w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym. W kontakcie psychoterapeutycznym klient jest w centrum uwagi, jego sprawy i potrzeby, jednakże nie pomijam roli relacji między psychoterapeutą a klientem- nastawienia, emocji, przemyśleń i wniosków. 

Przyjmuję w:

Poniedziałek
Czwartek

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566