>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

Trudna relacja z matką

Pierwszym skojarzeniem ze słowem matka jest miłość, bliskość i poczucie bezpieczeństwa. Na ogół zawdzięcza się bowiem tej kobiecie swoje życie i wychowanie, dlatego niewątpliwie zasługuje na szacunek i dozgonną miłość. W praktyce zdarza się jednak często, że relacje rodzinne, zwłaszcza na szczeblu matka-córka, układają się zupełnie inaczej, niż zakłada schemat. Ta trudna sytuacja prowadzi do zachwiania systemu wartości dorastającej dziewczynki, kształtując przy tym mocno jej spojrzenie na kwestię macierzyństwa i wpływając znacząco na całokształt późniejszego życia.

Najczęstsze przyczyny niezgody między matką a córką

Utrzymywanie pozytywnych relacji z matką to ważny element kształtujący osobowość i zapewniający komfort psychiczny córki. Pierwszym krokiem do zwalczenia niezgody między stronami jest określenie źródła konfliktu. Psychoterapeuci rodzinni podają, że od kilkunastu lat najczęstszą przyczyną podziałów między matką a córką jest sposób postrzegania roli współczesnej kobiety przez każdą ze stron. Większość dorosłych córek jako priorytet przyjmuje zupełnie inne wartości, niż te, do których dążyły ich matki, będąc na ich etapie życia. W rezultacie, kobiety zmęczone niekończącymi się pytaniami o zamążpójście i macierzyństwo, odsuwają na bok autorytet konserwatywnej matki i skupiają się wyłącznie na założonych przez siebie celach.

Kolejnym wymienianym przez specjalistów źródłem trudnej relacji jest trwająca przez całe życie nadopiekuńczość mamy, która niezależnie od stopnia usamodzielnienia córki nieustannie ingeruje w jej wybory życiowe i przypomina o oczywistych kwestiach. O ile troska stanowi nieodzowny i podstawowy element relacji rodzinnych, jej nadmiar prowadzić może do frustracji córki i próby odcięcia się jej od skrajnych, irytujących zachowań swojej matki. Genezy niepoprawnych, zimnych relacji doszukiwać się należy także w sytuacjach mających miejsce jeszcze za czasów dzieciństwa. W dorosłym życiu przybierają one postać żałoby będącej efektem deficytu kluczowych uczuć i wartości okazywanych przez matkę swojemu dziecku. Powodem takiego zaniedbania ze strony rodzicielki jest najczęściej praca, częste wyjazdy lub zwyczajnie jej zimne usposobienie.

Czynnikiem odciągającym uwagę matki od dziecka może być również jej partner, nieumiarkowanie w zabawie, a nawet używki. Te patologiczne zachowania przyczyniają się do zaburzenia autorytetu matki i zostawiają bliznę w psychice dziecka na całe życie.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566