bootstrap builder

Spotkania z UważnościąCOTYGODNIOWE
czwartki godz. 12:00 - 14:00

SPOTKANIA Z UWAŻNOśCIĄ


Skierowane są do wszystkich - bez względu na wiek, płeć, zawód.
Zapraszamy serdecznie na spotkania w kameralnych, przyjaznych warunkach z własną uważnością, emocjami, myślami.
Podaruj SOBIE ten ważny czas! Odwdzięczy się on w codziennych chwilach i w relacjach z innymi.

Zajęcia prowadzi licencjonowana nauczycielka Treningów Uważności MBCT Anita Komorzycka. Posiada doświadczenie w prowadzeniu kursów uważności służących redukcji stresu oraz zapobiegającym nawrotom lęku i paniki. Na co dzień od lat praktykuje tai chi.

Znajdź dla siebie 2 godziny w tygodniu, dzięki którym nawiążesz lub pogłębisz kontakt z otoczeniem i sobą samą/samym. W tym czasie będziesz mieć okazję do:
 • bycia w ciszy ze sobą,
 • zatrzymania się i zbliżenia się do swojej prawdziwej natury,
 • lepszego poznania i zrozumienia samej/go siebie,
 • lepszego poznania i zrozumienia świata i innych,
 • nauczenia się intencjonalnego kierowania swoją uwagą.
Główne Bloki Tematyczne:
 1. Jaki jest smak życia?
 2. Co widzimy, jeśli naprawdę patrzymy?
 3. Kiedy jest przyjemnie i co robić, by lepiej pamiętać o przyjemnych chwilach?
 4. Jak nastrój wpływa na nasze zachowania i jak z tym sobie radzić?
 5. Dlaczego bywa nieprzyjemnie i czy mamy na to wpływ?
 6. Co podtrzymuje w nas zły nastrój i jak na niego wpływać?
 7. Przyglądamy się emocjom ze wszystkich stron, część I.
 8. Przyglądamy się emocjom ze wszystkich stron, część II.
 9. Przyglądamy się naszej reakcji na stres, część I.
 10. Przyglądamy się naszej reakcji na stres, część II.
 11. Uczymy się umiejętnego reagowania w trudnych sytuacjach.
 12. Jak być z tym co trudne, aby było łatwiej?
 13. Uczymy się życzliwego nastawienia do siebie i innych, część I.
 14. Uczymy się życzliwego nastawienia do siebie i innych, część II.
 15. Przyglądamy się myślom.
 16. Jak słuchać innych, aby w pełni usłyszeć, część I
 17. Jak słuchać innych, aby w pełni usłyszeć, część II
 18. Jak nasze oczekiwania wpływają na nasze doświadczenia?
 19. Jak zadbać o siebie by poprawić jakość życia?
 20. Jak być uważnym w codziennym życiu?
Struktura zajęć:
 • Powitanie i wprowadzenie do zajęć
 • Ćwiczenie medytacyjne – na siedząco
 • Ćwiczenie uważnego ruchu
 • Główny Blok Tematyczny
 • Ćwiczenie medytacyjne
 • Runda na pożegnanie, dzielenie się wrażeniami z zajęć, omówienie doświadczeń z ćwiczeń
 • Minuta bycia w ciszy na zakończenie zajęć.

Adresaci: Osoby zainteresowane praktyką uważności, zdobywania doświadczeń w większym kontakcie z własnymi emocjami i myślami, chcące pozbyć się stresu, pragnące zdobyć większą przestrzeń dla siebie samego, bycia samemu ze sobą.

Termin: Każdy czwartek, godz. 12.00 – 14.00.
Sprawdź telefonicznie lub mailowo aktualny temat. Tematy powtarzają się cyklicznie. Istnieje możliwość udziału w pojedynczych zajęciach lub w wybranych tematach.

Prowadząca: Anita Komorzycka, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel MBSR (redukcji stresu oparty na uważności) i nauczyciel MBCT (zapobieganie nawrotom depresji, zaburzeń lękowych oparte na uważności) w trakcie procesu certyfikacji.

Artykuł prowadzącej

Inwestycja: pojedyncze 2-godzinne warsztaty - 60 zł
Abonament za miesiąc – 4 spotkania – 220 zł

Informacje i zapisy: Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego, tel. 536 000 566, kontakt@perspektywy.waw.pl
Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o kontakt.
Liczba miejsc ograniczona (do 10), decyduje kolejność zgłoszeń.

Najbardziej dogodny będzie strój luźny i wygodny, ciepłe skarpetki lub sportowe obuwie na zmianę. Zapewniamy karimaty.


Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566