>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

Marta Żukowska

psychoterapia młodzieży i młodych dorosłych
konsultacje wychowawcze

zdjęcie2

„Słyszałam kiedyś, jak słynny rzeźbiarz powiedział, że czeka na to, aby ujrzeć, co kryje w sobie kamień, nie chce mu bowiem narzucać swoich pomysłów. Prowadzenie przez życie dorastających młodych ludzi jest czymś bardzo podobnym.” Virginia Satir

Kwalifikacje:

Magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze ścieżką specjalizacyjną: Psychoterapia. Obecnie w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu poznawczo-behawioralnym atestowanego przez Polskie Towarszystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Oligofrenopedagogiki.

 

Specjalizacja:

 

Pracuję z nastolatkami, którzy:
 • nie mogą odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej, np. zmiana szkoły, przeprowadzka, pojawienie się nowego członka rodziny
 • doświadczają trudności w relacjach rówieśniczych
 • zmagają się z niską samooceną
 • są nieśmiali

 

Ponadto pracuję ze wszystkimi osobami, które:
 • cierpią z powodu depresji lub obniżonego nastroju mają trudność z asertywnym stawianiem granic
 • stoją przed ważnymi wyborami życiowymi
 • odczuwają lęk i nie radzą sobie z nim
 • doświadczają sytuacji kryzysowych.

 

Oprócz psychoterapii indywidualnej prowadzę również konsultacje wychowawcze dla rodziców nastolatków. Celem spotkań może być:
 • pomoc w rozpoznaniu potrzeb dorastającego dziecka, przyczyn pojawiających się trudności na linii rodzic – dziecko,
 • wsparcie w dalszym kształtowaniu kompetencji wychowawczych,
 • dostosowanie metod wychowawczych do etapu rozwojowego nastoletniego dziecka.

 

Pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, na Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz pracując jako psycholog w szkole podstawowej i w liceum. To ostatnie doświadczenie zawodowe umożliwiło mi zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu młodych osób w roli ucznia, trudnościach z tym związanych, a także o możliwych rozwiązaniach i alternatywnych formach kształcenia, które czasem bywają niezwykle pomocne w procesie zdrowienia.

Powierzenie swoich trudności profesjonaliście, psychoterapeucie jest trudną, czasem wymagającą czasu decyzją. Dlatego szanuję aktualną gotowość pacjenta do poruszania danych tematów, dbam o to, by praca przebiegała w bezpiecznych warunkach, z poczuciem akceptacji i szacunku.

 

Przyjmuję w:

WT 17:00 – 21:00
ŚR 8:00 – 12:00
PT 15:00 – 21:00
SB 9:00 – 14:00

 

Zapisz się na wizytę:

2 + 14 =

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566