>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

Dorota Walasek

psychoterapia dorosłych
psychoterapia młodzieży

DSC 7257a 1

„Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć.” Georges Bernanos

 

Kwalifikacje:

Jestem Magistrem psychologii. Ukończyłam I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz uczestniczyłam w szkoleniach z zakresu tego nurtu. Zdobywałam doświadczenie na stażu w Szpitalu Uniwersyteckim na Oddziale Zaburzeń Emocji i Nastroju, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Punkcie Konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy. Uczestniczyłam w projekcie „Rodzicu nie jesteś sam”.

 

Specjalizacja:

Obszary pracy:
 • wsparcie wychowawcze
 • kryzysy związane z okresem dojrzewania
 • ADHD u dzieci
 • trudności szkole
 • autoagresja
 • zaburzenia nastroju
 • trudności w relacjach z innymi
 • trudności z wyrażaniem uczuć
 • wybuchy agresji
 • DDA
 • lęk separacyjny
 • konflikty rodzinne
 • stres
 • dotknięcie przemocą
 • współuzależnienie
 • wsparcie w realizacji celów życiowych
 • radzenie sobie ze stresem
 • lęk
 • depresja
 • niska samoocena
 • rozwód, rozpad związku
 • żałoba

 

Pracuję w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Sekcja nurtu TSR działa w ramach Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W swojej pracy jestem elastyczna i czerpie z mądrości innych nurtów. Spotkania w ramach terapii są dla mnie przedsięwzięciem terapeuty i klienta. Wspólnie określamy cel i szukamy drogi do jego zrealizowania – to ważny etap pracy. Zmiana to proces, który wymaga pracy własnej, dlatego warto wiedzieć, po co się to robi i co dobrego pojawi się w twoim życiu, gdy będziesz po terapii. Wspieram osoby, z którymi pracuje w procesie zmiany. Szczególną uwagę poświęcam odkrywaniu ważnych dla klienta potrzeb oraz zasobów, które pozwolą te potrzeby zrealizować. Perspektywa pracy terapeutycznej w nurcie TSR jest nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Eksploruje się doświadczenia z przeszłości, w kontekście użyteczności przeszłego doświadczenia dla tego, co jest i co będzie. Kieruje się w pracy etyką zawodową i dobrem klienta.

 

Pracując z dziećmi i młodzieżą zwracam szczególną uwagę na to by terapia była dla nich szansą do poznania swoich zasobów i ich wzmocnienia, ma to korzystny wpływ na samoocenę dziecka i efekty terapii. Czerpię z podejścia Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz jestem praktykiem metody „Kids Skills”, której istotą jest pytanie: jakie umiejętności behawioralne czy emocjonalne potrzebuje nabyć dziecko, by móc dokonać zmiany w swoim życiu? Zachęcam rodziców do angażowania się w proces terapeutyczny swoich dzieci.

 

 

Przyjmuję w:

WT 12:00 – 21:00
PT 14:00 – 21:00
SB 9:00 – 14:00

 

Zapisz się na wizytę:

14 + 15 =

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566