bootstrap builder

Treningi Uważności MindfulnessTrening MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy)
Terapia poznawcza oparta na Uważności to ośmiotygodniowy trening, którego celem jest umożliwienie uczestnikom lepszego radzenia sobie z trudnymi emocjami, uwolnienia się od nawrotów stanów depresyjnych oraz napadów paniki.

Termin: czwartki godz. 18.00 – 20.30. Trwają zapisy.

Trening skierowany jest do osób:
  • które doświadczają obniżonego nastroju
  • które chorowały na depresję
  • które przeżywają nawracające i natrętne negatywne myśli
  • które przeżywają trudne emocje
  • które doświadczyły ataków paniki, żyją w lęku przed pojawieniem się kolejnych
  • którym towarzyszy lęk, a sprawy codzienne zaczynają przytłaczać.
Kto prowadzi: Anita Komorzycka – psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel MBSR oraz nauczyciel MBCT w trakcie procesu certyfikacji. Od kilku lat pracuje z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych i depresyjnych na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego i prowadzi specjalnie przystosowany dla tych pacjentów Trening Uważności oparty na programach MBSR i MBCT. W Ośrodku Perspektywy prowadzi również psychoterapię indywidualną dorosłych.
Przeczytaj więcej o metodzie:
Program MBCT powstał w latach 90tych XX wieku jako rezultat poszukiwań skutecznej metody zapobiegania nawrotom depresji. Opiera się na założeniach poznawczo-behawioralnego rozumienia mechanizmu nawrotów depresji. Dzięki wykorzystaniu praktyk medytacyjnych wywiedzionych z programu MBSR, uczestnik zdobywa wiedzę i praktyczne zrozumienie funkcjonowania własnego umysłu.
Psychologowie John Teasdale, Mark Williams i Zindel Segal zainteresowali się zastosowaniem uważności w zapobieganiu nawrotom depresji i opracowali 8 tygodniowy program MBCT. Skuteczność tego programu została poddana gruntownym badaniom i potwierdzona. Badania wykazały, że umiejętność uważności (Mindfulness) wzmacnia sieci neuronalne w mózgu, odpowiedzialne za regulowanie emocji i wpływające na zmniejszenie aktywności ciała migdałowatego, które jest częścią systemu walki-ucieczki – czyli nawykowej reakcji na stres. Udowodniono, że dla uzyskania trwałych i pozytywnych zmian w sieciach neuronalnych mózgu wystarczy praktykowanie ćwiczeń uważności przez 8 tygodni - to czas trwania treningu.
Trening MBCT jest treningiem grupowym, ale nie jest terapią grupową.

W trakcie ośmiotygodniowych kursów (i podczas słuchania w domu nagrań) uczestnicy uczą się techniki Mindfulness. Uczestnicy Programu uczą się pozostawania w teraźniejszości, bez rozmyślania o przeszłości i martwienia się o przyszłość. Uczestnik po każdej sesji otrzymuje materiały dydaktyczne oraz dźwiękowe nagrania do samodzielnego praktykowania w domu.

Wykorzystując tę wiedzę uczestnik:
  • zmienia nastawienie do swoich emocji, myśli i doznań cielesnych
  • uczy się i utrwala nowe nawyki reagowania zamiast tych, które dotychczas powodowały cierpienie
  • poprzez wprowadzenie nowych, zdrowych nawyków do codziennego życia jest w stanie odpowiednio wcześnie rozpoznać u siebie symptomy nawrotu depresji i już na wczesnym etapie skutecznie je wyeliminować.
Harmonogram treningów:
Sesja: Temat
Sesja 1Rozpoznawanie, kiedy mną kieruje Automatyczny Pilot, a kiedy ja sam
Sesja 2Przyglądanie się ciągłej paplaninie w mojej głowie
Sesja 3Zbieranie rozproszonego umysłu
Sesja 4Rozpoznawanie tendencji umysłu do unikania i przywierania
Sesja 5Pozwalanie/ pozostawianie własnemu biegowi
Sesja 6Myśli to nie fakty
Sesja 7Jak najlepiej mogę o siebie zadbać
Dzień Uważności
Sesja 8Jak utrzymać i poszerzać nowo zdobytą wiedzę i umiejętności
Każdy uczestnik ma prawo do dwóch indywidualnych spotkań z prowadzącą.

Pierwsze spotkanie, konieczne by rozpocząć trening, polega na zapoznaniu uczestnika z informacjami dotyczącymi treningu i zebranie przez prowadzącą wywiadu potrzebnego do zakwalifikowania uczestnika. Drugie spotkanie po zakończeniu treningu jest opcjonalne (uczestnik może z niego zrezygnować), będzie miało na celu omówienie doświadczeń z treningu.

Cena treningu: 950 zł.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w treningu MBCT prosimy o kontakt telefoniczny
536 000 566 lub mailowy kontakt@perspektywy.waw.pl w celu umówienia się na rozmowę wstępną z prowadzącą trening Anitą Komorzycką.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566