Marta Kołacz

konsultacje wychowawcze

perspektywy

„Nie pomyl gniewu z lękiem. Siła głosu rodziców rośnie proporcjonalnie do ich lęku o to,
że może Ci się przytrafić coś złego” M. Yaconelli

Kwalifikacje:

magister psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacje: Psychoterapia i Psychologia sądowa), absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także studiów podyplomowych Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie w trakcie 3-letniej Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku Regeneracja.
Ukończyła różnorodne kursy z zakresu pracy z dziećmi doświadczającymi przemocy (w tym seksualnej) i ich rodzinami, a także z zakresu różnorodnych metod pracy z dziećmi oraz pomocy im (m.in. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Bajkoterapia, Trening Zastępowania Agresji, Trening Pewności Siebie). Wieloletni współpracownik Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (wcześniej: Fundacja Dzieci Niczyje), doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Niebieskiej Linii, świetlicy środowiskowej czy stowarzyszeniu zajmującym się pracą z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i dotkniętymi przemocą, poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Specjalizacja :
Pracuję z osobami, których dotyczą:

  • trudności natury wychowawczej, szczególnie mającymi dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • obawy o prawidłowość rozwoju ich dzieci
  • sytuacje okołorozwodowe
  • przemoc w rodzinie

Przyjmuję w:

Wtorek
Czwartek
Umów się na wizytę:Podaj wynik: X =

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne

Tel: 536 000 566