bootstrap button

Anna Skłodowska

psychoterapia indywidualna dorosłych , psychoterapia młodzieży, terapia par i małżeństw, coaching rodzicielski

Mobirise

I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś. Milton Erickson

Kwalifikacje:
magister psychologii, psychoterapeuta po ukończeniu 4-letniego szkolenia w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, 2-letniego szkolenia z terapii systemowej w IPiN, rocznego szkolenia z terapii par i małżeństw w Polskim Instytucie Ericksonowskim, rocznej Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Intra, ukończyła też studia podyplomowe Coaching w Akademii L. Koźmińskiego
Specjalizacja :
Obszary pracy w psychoterapii Indywinualniej:
 • niepowodzenia w związkach, w tym powtarzające się
 • zaburzenia osobowości, np. narcystyczne, borderline
 • zaburzenia jedzenia – bulimia, anoreksja
 • zaburzenia nastroju, depresja
 • brak motywacji, poczucia sensu w życiu
 • niepłodność, staranie się o dziecko
 • sytuacje okołorozwodowe
Pracuję w podejściu systemowym oraz ericksonowskim. Prowadzone procesy psychoterapeutyczne poddaję superwizji. 
Podstawowa zasada, którą się kieruję w pracy to szanowanie i akceptacja rzeczywistości pacjenta. 
Każdy ma prawo żyć tak, jak potrzebuje – dopóki nie krzywdzi innych. Towarzyszę i wspieram w procesie zmiany w takim kierunku, jaki jest dla pacjenta komfortowy i uzdrawiający.

Obszary pracy z parami i małżeństwami:
 • zdrada
 • zanik wzajemnej atrakcyjności
 • narastające napięcie, poczucie „błędnego koła”
 • potrzeba pogłębienia bliskości emocjonalnej, rozwoju związku
 • trudności z separacją od rodziców, teściów
 • trudności komunikacyjne, poczucie niezrozumienia
 • trudności związane z nowymi sytuacjami w związku takimi jak np. utrata pracy, zmiana sytuacji finansowej, pojawienie się dziecka, śmierć
 • chęć niekrzywdzącego rozstania się
I inne zgłoszenia.

Przyjmuję w:

Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego.
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne