>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

NAPADY PANIKI

Czy zgłosić się do psychologa?

W języku potocznym często wymiennie używa się takich określeń jak „strach”, „lęk”, „niepokój”, czy „panika”. Mówimy o tym, że „panikujemy”, gdy zbliża się termin złożenia dokumentów, gdy trzeba przeprowadzić trudną rozmowę lub przed przyjazdem ważnych gości, gdy wiele jeszcze pracy przed nami (np. tuż przed Bożym Narodzeniem…). Jednak w ujęciu psychologicznym sprawa „paniki” wygląda co nieco inaczej.

Napady paniki są zaliczane do zaburzeń lękowych. Mówi się dokładniej o zaburzeniu lękowym z napadami lęku lub o zaburzeniu lęku panicznego. Istnieją ściśle wyznaczone kryteria, które mówią o tym, kiedy należy zwrócić się po profesjonalną pomoc do psychologa. Pośród objawów lęku napadowego możemy wymienić następujące:
– przeżywanie intensywnych obaw i dyskomfortu, które pojawiają się nagle, szybko narastają i trwają przez pewien czas (od kilku minut do nawet dwóch godzin)
– napadom towarzyszą objawy somatyczne, pochodząc z ciała, np. poczucie wzmożonego bicia serca lub jego zwiększonego ciężaru, pocenie, drżenie, dygotanie, suchość w ustach, zawroty głowy, poczucie utraty równowagi, duszności, kłucie w klatce piersiowej, itp.
– mogą pojawiać się objawy natury psychologicznej, takie jak: uczucie nierealności świata wokoło lub samego siebie, myśli pełne obaw o utratę kontroli nad sobą, „szaleństwo”, czy uczucie zbliżającej się śmierci

Co ważne, objawy uznajemy za napad paniki, gdy pojawiają się w sytuacjach, w których nie ma realnego zagrożenia. Występuje ich kilka w miesiącu i mają często ciężki przebieg (duże nasilenie objawów, bardzo uciążliwe). Nie są związane z sytuacją (obecną, znaną lub przewidywaną w przyszłości). Pomiędzy kolejnymi napadami może pojawić się pełne lęku oczekiwanie na kolejny epizod i kolejne przykre dolegliwości.

Istnieje możliwość, że zauważone napady paniki są wynikiem innego zaburzenia lub pojawiają się w przebiegu choroby somatycznej (fizycznej, wynikającej z ciała, a nie z umysłu), dlatego też należy zdecydowanie udać się do psychologa lub lekarza, jeśli zauważymy u siebie powyższe symptomy. Terapia poznawczo-behawioralna ma wysoką skuteczność w leczeniu lęku napadowego i zajmuje kilkanaście do kilkudziesięciu sesji. Polega na uczeniu się odpowiedniego rozumienia swoich reakcji oraz na tym, aby przy wsparciu terapeuty, z zastosowaniem odpowiednich technik – stawić czoło swoim lękom, a co za tym idzie, przezwyciężyć ich destrukcyjne działanie.

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566