>
Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego - Warszawa, Plac Zbawiciela

warr 300x188

Masaż Dotyk Motyla jest techniką pracy z ciałem rozpuszczająca napięcia mięśniowe powstałe w wyniku trudnych życiowych doświadczeń. Został stworzony przez dr Eve Reich (1924-2008). Rozwijał się w oparciu o jej doświadczenia zdobyte podczas współpracy z ojcem Wilhelmem Reichem (1897-1957), stażu na oddziale pediatrycznym w Harlem Hospital w Nowym Jorku, ponad dwudziestopięcioletniej praktyki lekarskiej oraz prowadzonych na całym świecie warsztatów. Początkowo w latach 50-tych ubiegłego stulecia Eva Reich stosowała Masaż Dotyk Motyla w pracy z niemowlętami. Stosując delikatny dotyk pomagała noworodkom przystosowywać się do życia poza łonem matki. W ten sposób również wyciszała i uspokajała je po doznanym szoku na skutek sosowanych wówczas procedur okołoporodowych. Podczas swojej praktyki lekarskiej, lecząc osoby w różnym wieku, Eva Reich zaobserwowała, że poważne choroby często mają swoje korzenie w traumie pierwotnej powstałej w trakcie porodu. Doświadczenia te zapisują się w pamięci komórkowej naszego ciała i tworzą strukturę napiętych mięśni, nazwaną przez jej ojca Wilhelma Reicha „zbroją”. Ojciec Evy Reich, psychiatra i psychoanalityk, uważał, że pierwsze doświadczenia stanowiące pewnego rodzaju bazę dla powstającego pancerza mięśniowego mają miejsce do trzeciego roku życia. Odtwarzana pierwotna reakcja obrona, jako znana i niejako zautomatyzowana forma radzenia sobie ze stresem, powoduje napinanie tych samych grup mięśniowych. Powtarzane napinanie tych samych partii ciała ostatecznie doprowadza do ich sztywności i ograniczonej mobilności. „Zbroja” istniejąca niezależnie od doświadczenia, w którym powstała, a które mogło mieć miejsce kilka miesięcy lub wiele lat wcześniej, nie spełnia już swojej ochronnej funkcji lecz ogranicza funkcjonowanie człowieka w czasie rzeczywistym generując obawy, lęki, napięcia. Z tego powodu podczas leczenia swoich pacjentów Eva Reich stosowała pracę manualną wykorzystując między innymi Masaż Dotyk Motyla.

Masaż stworzony przez dr Eve Reich, początkowo stosowany głównie w pracy z niemowlętami, stał się techniką wspomagającą zdrowie i rozwój człowieka w każdym wieku. Zastosowany w pracy z dziećmi i niemowlętami: pomaga niemowlęciu w zintegrowaniu doświadczeń z narodzin, działa rozluźniająco przy kolkach dziecięcych, ułatwia zasypianie, wycisza dzieci z nadaktywnością, wspiera dzieci nieśmiałe i wycofane, dzieciom adoptowanym pomaga w nawiązaniu relacji z rodzicami adopcyjnymi, wspiera dzieci w sytuacjach zmiany np.: pojawienia się rodzeństwa, adaptacji w przedszkolu, zmiany szkoły, przeprowadzki, straty. Zastosowany w pracy z osobami dorosłymi: pomaga kobietom zrelaksować się w trakcie porodu i zregenerować siły po nim, pomaga rodzicom w nawiązaniu więzi z niemowlęciem/dzieckiem, odnawia utraconą więź w wyniku rozłąki matki z niemowlęciem, pozytywnie wpływa na relacje między partnerami, rodzicami i dziećmi, rozpuszcza napięcia mięśniowe i uzdrawia wspomnienia związane z traumą pierwotną, pomaga w terapii ofiar przemocy, również na tle seksualnym, ułatwia nawiązanie kontaktu z własnym ciałem, łagodzi objawy stresu i poprawia funkcjonowanie organizmu.

Masaż Dotyk Motyla jest sekwencją ruchów, którą wyróżnia niezwykle delikatny dotyk. Wykonanie go trwa kilka minut i nie wymaga wysiłku, w związku z tym nie jest trudne włączenie go w rytm codziennych aktywności. Paradoks tej metody polega na zasadzie ”im delikatniej – tym głębiej, skuteczniej.” Może ze względu na to, że jest tak prosty i nieinwazyjny masaż dr Evy Reich zyskuje wciąż na popularności.

autor: Zofia Małachowska

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne
Warszawa Śródmieście. Plac Konstytucji
Tel: 536 000 566