bootstrap table

Anita Komorzycka

Psychoterapia dorosłych

Mobirise

„Ciekawym paradoksem jest to, że akceptując się po prostu takim jakim jestem, staję się zdolny do zmiany samego siebie.”

Psychoterapia indywidualna dorosłych, treningi uważności MBSR i MBCT, treningi asertywności.

Kwalifikacje:

magister psychologii, psychoterapeuta po ukończeniu 4-letniego szkolenia w Ośrodku Intra w Warszawie, coach po ukończeniu Podyplomowego Studium Coachingu prowadzonego przez Laboratorium Psychoedukacji, Certyfikowany Nauczyciel MBSR (redukcji stresu oparty na uważności) i Nauczyciel MBCT (zapobieganie nawrotom depresji, zaburzeń lękowych oparte na uważności) w trakcie procesu certyfikacji.

Specjalizacja :
Pracuję z osobami, które:

  • cierpią z powodu depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaburzeń lękowych
  • mają obniżone poczucie własnej wartości, trudności z akceptowaniem samych siebie i z byciem akceptowanymi przez ważne osoby w życiu
  • zmagają się z konsekwencjami doświadczeń traumatycznych i trudnych wydarzeń życiowych
  • doświadczają kryzysu w życiu, trudnej zmiany, np. przejście na emeryturę, wyprowadzenie się dzieci z domu, zostanie babcią/dziadkiem, rozwód, wdowieństwo itp.
Pracuję w nurcie humanistycznym łącząc podejście psychodynamiczne, behawioralno-poznawcze (CBT) i doświadczeniowe skoncentrowane na emocjach (EFT, Greenberga). W myśleniu o osobie, z którą pracuję łączę podejście systemowe z aktualną wiedzą neurokogniwistyczną o tym, w jaki sposób funkcjonuje mózg. Lubię stosować psychoedukację wychodząc z założenia, że poszerzanie wiedzy sprzyja lepszemu rozumieniu siebie i obniża poziom lęku. Kieruję się głębokim przekonaniem, że  w każdym człowieku jest siła, moc i potencjał - w związku z tym wspólnie z osobą, z którą pracuję terapeutycznie, szukam w niej zasobów i mocnych stron, jednocześnie mając szacunek dla jej decyzji osobistej odnośnie podejmowania wyzwań i wprowadzania zmian w swoim życiu.
Od listopada 2011 roku pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie na Oddziale Dziennym Depresji, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz zajęcia psychoedukacyjne.
Prywatnie jestem żoną, mamą, babcią. Od roku 1996 praktykuję San Feng Tai Chi. 

Przyjmuję w:

Wtorek
Środa
Czwartek

Perspektywy. Ośrodek Relacji i Zdrowia Psychicznego.
Pomagamy budować dobre relacje i dbamy o Twoje zdrowie psychiczne